IMG_6545 RV_editedTuan Khai Huynh kommer fra en stilling som overlæge på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) ved Nordsjællands Hospital, Hillerød, hvor han også var uddannelsesansvarlig overlæge for yngre læger i uddannelse til specialet reumatologi. samt den lokalansvarlige læge for DANBIO, som er det danske reumatologiske selskabs database til sikring af kvaliteten i vores behandling af inflammatoriske reumatologiske lidelser.

Han blev i 2009 speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi. Embedseksamen fra Odense Universitet i 1998. Haft ansættelser på Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital, og H:S Bispebjerg Hospital, Klinik for Rygsmarvsskader i Hornbæk, H:S Rigshospitalet. Været i uddannelsesstilling på Nefrologisk/Endokrinologisk Klinik P/PE, H:S Rigshospitalet, Medicinsk Center, Amager Hospital, Med. Nefrologisk afd. B, KAS Herlev. Videnskabelig assistent og læge ved Medicinsk Hæmatologisk afd. L, KAS Herlev, Infektionsmedicinsk Afd. M. H:S Rigshospitalet. Almen praksis i Hundested og Medicinsk og Organkirurgisk Afdeling, Helsingør Sygehus, Sygehuset Øresund.

Han har aftjent værnepligt ved Jægersborg Kaserne, Gentofte og gavntjeneste ved Søværnet, Marinestation København.

Han har løbende været vejleder og tutor for læger under uddannelse til forskellige specialer, 7. semester medicin-studerende – som eksaminator og censor til deres eksaminer, tillidsmand for yngre læger, næstformand i samarbejdsudvalget, Bispebjerg Hospital.
På Frederiksberg Hospital som arbejdsmiljørepræsentant for lægegruppen. Lægelig medlem af et review team for Frederiksberg Hospital vedrørende Patientsikkerhed og ansvarlig for registrering og håndtering af utilsigtede hændelser.
Ansvar for etablering og vedligeholdelse af et samarbejde mellem Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital vedrørende psoriasisartrit og ansvarsområdet inflammatoriske rygsygdomme. Teamleder for reumatologisk sengeafdeling. Undervisning i ledscoring og spondylartropati af sygeplejersker.

Han har forsket i myelomatose/kræftsygdom i knoglemarven. Publikation af artikler. Deltaget i kongresser og konferencer (ACR/EULAR/Patientsikkerhed) og kurser (Good Clinical Practice (GCP), Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse, Patientsikkerhedskoordinatoruddannelse (PSK), basale og avancerede ultralydskurser, tillidsmandskurser m.m.).

Han har deltaget i udarbejdelse af Dansk Reumatologisk Selskabs kliniske retningslinjer for diagnostik, behandling og monitorering af psoriasisartrit.